Borstkanker

Borst kanker

Waarom dit onderzoek?

In Nederland krijgt 1 op de 7 vrouwen borstkanker. Het bevolkingsonderzoek is bedoeld om borstkanker zo vroeg mogelijk te ontdekken. De kans op een succesvolle behandeling is dan groter. Ook is vaak een minder ingrijpende behandeling nodig.

De uitnodiging

U krijgt een uitnodiging als het onderzoekscentrum bij u in de buurt staat. U ontvangt de eerste uitnodiging als u tussen de 49 en 52 jaar bent. Dat is afhankelijk van de route en planning van het onderzoekscentrum. Tot het jaar waarin u 76 wordt, ontvangt u elke 2 jaar (dit kan tijdelijk later zijn) een uitnodiging.

Wel of niet meedoen

Meedoen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker is gratis. Net als bij ieder medisch onderzoek heeft ook het bevolkingsonderzoek voordelen en nadelen. De overheid biedt dit bevolkingsonderzoek aan omdat de voordelen groter zijn dan de nadelen. Dit kan voor u persoonlijk anders zijn. U beslist zelf of u meedoet aan het bevolkingsonderzoek borstkanker.

Het onderzoek

Tijdens het borstonderzoek maken we 2 röntgenfoto’s van elke borst. Soms zijn er meer foto’s nodig. Voor elke foto drukken we uw borst enkele seconden samen tussen 2 platen. Dat is nodig om een goede foto te maken, met zo min mogelijk straling. We bekijken direct of de borsten goed zijn afgebeeld en of de foto’s technisch gelukt zijn. Als dat zo is, gaan de foto’s naar 2 radiologen. Zij beoordelen de foto’s apart van elkaar.

Beoordeling en uitslag

De röntgenfoto’s worden bekeken door 2 radiologen. Dat doen ze apart van elkaar. Radiologen zijn gespecialiseerd in het ontdekken van afwijkingen op röntgenfoto’s. Een afwijking kan het begin zijn van borstkanker. Als u al eerder heeft meegedaan aan het bevolkingsonderzoek, vergelijkt de radioloog de nieuwe foto’s met de oude.

Vervolgonderzoek

Geven de borstfoto’s niet genoeg informatie om tot een goede beoordeling te komen of is er op uw borstfoto een afwijking gezien? Dan wordt u voor verder onderzoek naar een ziekenhuis verwezen. Uw huisarts neemt contact met u op.

Meedoen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker is gratis. Het kan zijn dat er vervolgonderzoek in het ziekenhuis nodig is. Dit vervolgonderzoek hoort niet bij het bevolkingsonderzoek. De kosten hiervan vallen onder uw zorgverzekering. Het kan zijn dat u de kosten of een deel ervan zelf moet betalen. Dit hangt af van hoe hoog uw eigen risico is en hoeveel u hiervan heeft gebruikt. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.