Klachten

Klachten

Een klacht? Bespreek uw onvrede met ons!

Als u een klacht heeft, kunt u hierover in gesprek gaan met uw huisarts. Wij gaan graag met u in gesprek en proberen tot een oplossing te komen.

Komt u er samen met uw huisarts niet uit, dan kunt u de klacht voorleggen aan een onafhankelijke klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen om bij de klacht te bemiddelen. Daarbij kiest de klachtenfunctionaris geen partij, maar helpt u en de huisarts om de klacht samen op te lossen. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt is vertrouwelijk.

U kunt de klachtenfunctionaris bereiken via het secretariaat van de huisartsenorganisatie in de regio, het telefoonnummer is 085-5363109. Er zijn voor patiënten geen kosten verbonden aan het gebruik maken van de onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Als u er met uw huisarts en met de bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, dan kunt u uw klachten voorleggen aan een landelijk erkende geschilleninstantie. Die doet een bindende uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden. De geschilleninstantie kan ook een schadevergoeding toekennen. 

Elke zorgaanbieder in Nederland is aangesloten bij een erkende geschilleninstantie voor huisartsenzorg. De onafhankelijke klachtenfunctionaris kan u helpen in contact te treden met de betreffende geschilleninstantie. 

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend.