Nivel zorgregistraties

Nivel Zorgregistraties

Uw zorgverlener doet mee aan landelijke tellingen van Nivel Zorgregistraties eerste lijn.

Hoeveel mensen hebben er diabetes? Hoeveel mensen hebben er last van hun rug of een longontsteking? Nivel Zorgregistraties houdt deze en andere cijfers bij, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport. Wanneer beleidsmakers weten hoe vaak een bepaalde ziekte voorkomt kunnen ze de zorg daarop aanpassen en verbeteren.
Zo dragen we bij aan een belangrijk wetenschappelijk onderzoek binnen de gezondheidszorg.

Er wordt niet met de hand geteld. Nivel krijgt informatie gecodeerd door via het computersysteem van de praktijk. Er worden géén patiëntgegevens meegezonden.

Wordt u liever niet meegeteld? Meld dit dan bij uw zorgverlener. Deze zorgt ervoor dat uw informatie niet meegenomen wordt in de cijfers.

Kijk voor meer informatie ook op nivel.nl/zorgregistraties