Uitschrijven

 

Verhuizing of persoonlijke redenen kunnen ervoor zorgen dat u zich bij ons als patiënt laat uitschrijven.

Als u zich wilt laten overschrijven naar een andere huisarts dan is het van belang dat uw medische gegevens ook worden overgedragen. Zonder uw toestemming kunnen wij uw medisch dossier niet overdragen aan uw nieuwe huisarts.

Als u ons formulier Uitschrijving praktijk en toestemming dossier overdracht invult en naar ons opstuurt of afgeeft aan onze balie dan zorgen wij ervoor dat uw gegevens via een beveiligde verbinding naar uw nieuwe huisarts worden opgestuurd. U dient vooraf zelf contact te hebben met uw nieuwe huisarts en u in te schrijven bij uw nieuwe huisarts.