Zorgprogramma’s

Zorg programma's

Als u een ziekte heeft die nooit meer helemaal overgaat, een psychische aandoening heeft, of op hoge leeftijd komt, heeft dat invloed op uw leven. U kunt misschien bepaalde dingen niet meer doen, die u voorheen wel kon. Door uw manier van leven aan te passen, kunt u ervoor zorgen dat u minder last heeft van uw situatie.
Gezondheidscentrum De Groene Hoven heeft speciale zorgprogramma’s om u daarbij te helpen:

In Gezondheidscentrum De Groene Hoven werken verschillende zorgverleners samen in de zorgprogramma’s, ieder vanuit zijn/ haar eigen deskundigheid. Deze – hiervoor speciaal opgeleide – mensen hebben een gezamenlijke werkwijze afgesproken om u zo goed mogelijk te kunnen bijstaan en te kunnen begeleiden.